Introductie

In onze faculteit worden verschillende soorten dataopslag aangeboden:

Storage klasse Beschrijving Risico op dataverlies
Home directories Klein (enkele GB), betrouwbaar, gebackedupte opslag voor individuen laag
Netwerk schijven Groter (1-200 TB), betrouwbaar,gebackedupte opslag voor individuen en groepen, laag
Lokale storage Opslag zonder back-up op desktopcomputers en clusternodes, die waarschijnlijk verloren gaat bij een hardwareprobleem of wanneer de machine opnieuw wordt geïnstalleerd hoog

Homedirectories

Bij je Science account hoort standaard een homedirectory van 5GB. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Dit is een veilige plek om je werkgerelateerde documenten op te slaan. Homedirectories staan op degelijke hardware, en worden automatisch gebackupped. Als je meer opslagruimte nodig hebt, en je kunt het niet opschonen, kunnen we je homedirectory op verzoek vergroten.

Homedirectory paden

Op door C&CZ beheerde systemen is je homedirectory als volgt te vinden:

C&CZ systemen Pad
Microsoft Windows U: ook wel de U-schijf genoemd
Linux /home/jescienceloginnaam of ~

Vanaf andere systemen is je homedirectory middels de volgende paden te vinden:

Eigen systeem Pad Instructies
Microsoft Windows \\home1.science.ru.nl\jescienceloginnaam schijf koppelen
macOS smb://home1.science.ru.nl/jescienceloginnaam schijf koppelen
Linux smb://home1.science.ru.nl/jescienceloginnaam schijf koppelen

Info

Voor toegang tot deze paden van buiten het RU-netwerk is een VPN verbinding vereist.

Info

De locatie van je homedirectory kan bekeken worden op DHZ.

Toegangsrechten

Homedirectories zijn standaard alleen toegankelijk voor de eigenaren zelf. Het is echter mogelijk om de toegangsrechten te laten wijzigen (bijvoorbeeld chmod o+rx ~).

Netwerkschijven

Voor grotere opslagbehoeften en de mogelijkheid om bestanden in je groep te delen, zijn er netwerkschijven.

Netwerkschijven zijn beschikbaar als Samba1- en NFS2-share. Zoals vermeld in het overzicht, worden netwerkschijven geback-upt en gehost op betrouwbare servers. De kosten van netwerkschijven zijn afhankelijk van de schijfgrootte en de backup-opties.

Kosten van een netwerkschijf

Één TB3 (1000 GB) kost € 36 per jaar. Hier is de verplichte backup bij ingegrepen. (We rekenenen dat een backup de hoeveelheid data verdubbelt). Een netwerkschijf zonder backup is mogelijk, maar is niet goedkoper. Pas als de kosten boven de € 1000 per jaar uitkomen zal er een rekening worden opgemaakt.

Het grootste volume dat we nu (2024+) kunnen aanbieden is gelimiteerd tot de hoeveelheid disken die in een server passen. Nu is dat ongeveer 200 TB.

Alle nieuwe network schijven gebruiken ZFS en hebben lokale snapshots.

We raden aan om capaciteit te huren in plaasts van eigen servers te kopen. Dit om te voorkomen dat er ineens veel geld moet worden besteed aan hardware en er voor te zorgen dat er ook na de server’s end-of-life gebruikt kan worden gemaakt van de netwerkschijven.

Paden voor netwerkschijven

Op door C&CZ beheerde systemen zijn netwerkschijven als volgt te vinden. Met sharename als voorbeeld:

C&CZ systemen Pad Instructies
Microsoft Windows \\sharename-srv.science.ru.nl\sharename schijf koppelen
Linux /vol/sharename

Voor andere systemen zijn netwerkschijven als volgt te vinden:

Eigen systeem Pad Instructies
Microsoft Windows \\sharename-srv.science.ru.nl\sharename schijf koppelen
macOS smb://sharename-srv.science.ru.nl/sharename schijf koppelen
Linux smb://sharename-srv.science.ru.nl/sharename schijf koppelen

Info

Voor toegang tot deze paden van buiten het RU-netwerk is een VPN verbinding vereist.

Toegangsrechten

Toegangsrechten voor netwerkschijven is op basis van groepen. Groepen kunnen worden beheerd door de groepseigenaren op DHZ.

Speciale netwerkschijven

Een aantal algemene diensten maakt gebruik van netwerkschijven:

Schijf Doel Documentatie
temp Tijdelijke opslag van bestanden Temp share
cursus Software voor cursussen T-schijf
software Algemene (Windows) software S-schijf
install Installatiebestanden van software Install share

Bestellen

Bij het bestellen van een netwerkschijf, graag de volgende details aan Postmaster doorgeven:

Detail Beschrijving
loginnaam Je Science account
schijfnaam Waarmee de schijf over het netwerk gevonden kan worden, zie paths
grootte grootte van de partitie, zie kosten
kostenplaats kostenplaats of project code
unix groep (optioneel) De groep die toegang tot de schijf moet hebben. Indien niet opgegeven, wordt er een nieuwe groep gemaakt met dezelfde naam als de schijf

Lokale opslag

Lokale opslag verwijst naar schijfruimte in of gekoppeld aan systemen zoals desktop-pc’s en clusternodes. Meestal bestaat lokale opslag uit enkel uitgevoerde schijven. Bij een defect aan een schijf is de kans groot dat er gegevens verloren gaan. Lokale schijven worden gewoonlijk /scratch genoemd om je te herinneren aan de tijdelijke aard van de opslag. Lokale wordt niet gebackupped. Voordelen van lokale opslag zijn lage kosten en snelle schijftoegang.

Info

Op gedeelde systemen, zoals loginservers en clusternodes, is het aan te raden eerst een persoonlijke map te maken in /scratch. D.w.z. mkdir /scratch/$USER. En vergeet niet om je software daadwerkelijk naar die map te laten schrijven in plaats van naar de standaard en veel kleinere /tmp.


  1. Windows file sharing implementatie door het Samba project ↩︎

  2. Network file system, https://nl.wikipedia.org/wiki/Network_File_System ↩︎

  3. 1TB is 1.000.000.000.000 bytes, 1 TiB = 1.099.511.627.776 bytes ↩︎