Over GitLab

“GitLab is an incredibly powerful open source code collaboration platform, git repository manager, issue tracker and code reviewer.” Quote van de GitLab website

Inloggen

Info

The url voor GitLab is: http://gitlab.science.ru.nl

Er zijn twee inlog-opties beschikbaar:

  • Science login - voor studenten, medewerkers van de Science Faculteit en externen. Gebruik hiervoor je Science login.
  • Standard - voor externe logins die voor 7 maart 2023 zijn aangemeld.

Science login

Hoewel iedereen met een Science Login op GitLab kan inloggen, kun je in GitLab alleen personen ‘zien’ die al een keer zijn ingelogd. Houd hier rekening mee als je projectleden in GitLab aan een project toevoegt.

Externe gebruikers

Als je externe gebruikers aan je GitLab-project toe wilt voegen, vraag dan een Science login aan met alleen rechten voor GitLab.

Een GitLab-only Science logins wordt in GitLab geregistreerd als external user. Hiermee kun je geen projecten aanmaken, maar wel worden toegevoegd aan projecten. Voor meer info over externe gebruikers, raadpleeg deze GitLab documentatie.

Git en grote bestanden

GitLab heeft LFS (Large File Storage) aan staan. Git LFS maakt het mogelijk om grote bestanden onder versiebeheer te hebben, zonder dat ze in de git-repository zijn opgeslagen. Kijk in de handleiding op de Git LFS project website voor meer informatie.

Documentatie

Changelog

256 SHA256:bVYa+loFqV0Hdv3sPukp40zf1LdQd4PNBOSJa6oRnyE root@gitlab9 (ECDSA)
256 SHA256:j4pDiX2SSKGHjoZ1OQXgrKpIvLxrCnckZCtYWapHFcM root@gitlab9 (ED25519)
3072 SHA256:QIdVcGdaEhyYXcUVtc2FIa1R9F/1KUekR+7IV23c0LI root@gitlab9 (RSA)
  • 2019-01-25 GitLab geupdate naar versie 11.7.0 en tevens naar een nieuwe Ubuntu 18.04 verhuisd. Je kunt een melding krijgen bij het het pushen of pullen van code. De huidige ssh-fingerprints voor gitlab.science.ru.nl zijn:
SHA256:7G/4WD/tUE8H0k9MkBznlcx+ZWgUxnn3KazKm1XQwRk root@gitlab (ED25519)
SHA256:NgZ9HciXlwG5JNPSFbem7bBbDbhqaNAO7JHag8rwi/I root@gitlab (RSA)
SHA256:BSSXi19WgCSpZu5AQkUTtwm+5zAMioQJpFE3oxBrIMQ root@gitlab (ECDSA)
  • 2016-09-13 Reply-mail is ingesteld. Het is mogelijk om op door gitlab-verstuurde notificaties te antwoorden.
  • 2016-07-18 GitLab LFS (Large File Storage) aangezet.

Onderhoudsvenster

We voeren GitLab updates gwoonlijk uit op vrijdag ochtenden Tijdens de upgrade kan het zijn dat GitLab even onbereikbaar is.