Informatiebeveiliging


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

Informatiebeveiliging

Europese richtlijnen en de Nederlandse wetgeving verbieden de opslag van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De meeste bekende cloud-diensten zijn gevestigd in de VS: Dropbox, alle Google-diensten zoals Gmail en Google+, Hotmail, iCloud. Dit impliceert dat (gegevensverzamelingen bevattende) persoonsgegevens niet opgeslagen mogen worden in deze cloud services. In aanvulling op de wet hanteert de Radboud Universiteit een intern veiligheidsbeleid dat de opslag van gegevens die als kritisch worden geclassificeerd (dit omvat in elk geval persoonsgegevens) verbiedt op alle (publieke) cloud services, zelfs degene die in de EER gevestigd zijn. Echter, de RU beschouwt SURFnet’s SURFdrive, SURFfilesender en EDUgroepen als veilige community cloud diensten voor gegevensuitwisseling tussen RU medewerkers, studenten en externe partijen.

Daarnaast speelt altijd de vraag of de data aan de betreffende cloud provider toevertrouwd kunnen worden. Afwegingen daarbij zijn de mogelijke problemen die ontstaan als de dienst omvalt of als de provider door een andere partij wordt overgenomen, als de dienst wordt gekraakt of door een (lokale) overheid wordt gedwongen data af te staan. Bovendien is nooit met zekerheid te zeggen wat de provider zelf met de data doet.

Het RU informatiebeveiligingsbeleid en de data classificatie methodiek zijn online beschikbaar.