TLS Certificaten   howto

TLS certificaten Iedere service die beschikbaar is via TLS (https), moet een TLS certificaat hebben, zo ook elke webserver met versleutelde of “beveiligde” inhoud. Een TLS (Transport Layer Security, zie RFC 8446) certificaat is een elektronisch getekende garantie dat een bepaalde server daadwerkelijk de server is die deze claimt te zijn. Ze worden hoofdzakelijk (maar niet alleen) gebruikt om webpagina’s te geven via een versleutelde verbinding. Een certificaat is getekend door een Certificate Authority (CA), deze verzekert de integriteit van het certificaat....

Domeinnaam registratie   howto

C&CZ heeft een partner-account bij domeinnaam registrar QDC verkregen, waarmee we een .nl, .com, .org of .eu domeinnaam snel en eenvoudig kunnen aanmaken. Veel andere extensies zijn ook mogelijk, alhoewel de kosten daarvan in enkele gevallen aanzienlijk zijn. Het (technisch) beheer van de domeinnaam wordt door C&CZ gedaan (via onze eigen Internet domain name servers). Hiermee wordt de Radboud Universiteit Nijmegen houder van de domeinnaam in plaats van bv. een medewerker van een afdeling....

Internet studenten   howto

studenten WWW door studenten Alle zes studieverenigingen van de B-faculteit hebben een WWW service. Dit zijn Thalia (Informatica), 1 Desda (Wiskunde), 2 Sigma (Scheikunde), 3 Marie Curie (Natuurkunde), 4 BeeVee (Biologie), 5 Leonardo (Natuurwetenschappen), 6 Studenten die met plannen rondlopen voor een eigen WWW service, wordt aangeraden om contact op te nemen met de desbetreffende vereniging. Dit kan via het Web, maar ook rechtstreeks door middel van een mailtje naar de hierboven vermelde adressen....

Informatiebeveiliging   howto

Informatiebeveiliging Europese richtlijnen en de Nederlandse wetgeving verbieden de opslag van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De meeste bekende cloud-diensten zijn gevestigd in de VS: Dropbox, alle Google-diensten zoals Gmail en Google+, Hotmail, iCloud. Dit impliceert dat (gegevensverzamelingen bevattende) persoonsgegevens niet opgeslagen mogen worden in deze cloud services. In aanvulling op de wet hanteert de Radboud Universiteit een intern veiligheidsbeleid dat de opslag van gegevens die als kritisch worden geclassificeerd (dit omvat in elk geval persoonsgegevens) verbiedt op alle (publieke) cloud services, zelfs degene die in de EER gevestigd zijn....

Mediawiki Extensie Installeren   howto

Mediawiki Extensie Installeren Checkout de extensie Extension-name middels: svn co http://svn.wikimedia.org/svnroot/mediawiki/trunk/extensions/Extension-name Kopieer de opgehaalde bestanden naar de extensions directory Denk eraan een .htaccess met RewriteEngine Off erin in de directory te zetten

WWW Service   howto

Een nieuwe WWW service beginnen Dit document beschrijft in het kort welke beslissingen er genomen moeten worden voordat een nieuwe WWW service binnen de B-faculteit gestart kan worden en biedt bovendien de mogelijkheid om C&CZ rechtstreeks vanuit WWW een verzoek tot het starten van een nieuwe WWW service te sturen. Keuze van de server De server is de computer waarop de WWW daemon, dat is het programma dat de WWW pagina’s de wereld in stuurt, draait....