Laptop leenovereenkomst


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

Laptop leenovereenkomst

OVEREENKOMST VOOR HET LENEN VAN EEN LAPTOP VAN DE FACULTEIT NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

Hierbij verklaar ik:

 • NAAM:………………………………………………

Student/medewerker van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica:

 • S-nummer:…………………………………

 • U-nummer:…………………………………

 • Documenttype van het geldige legitimatiebewijs: …………………………………

 • Nummer van het geldige legitimatiebewijs:…………………………………

dat ik de laptop in goede staat ontvangen heb.

 • Naam/nummer laptop: …………………………………

 • Inclusief/exclusief stroom-adapter: …………………………………

 • Datum: ………………………………… Tijdstip: …………………………………

 • Geplande datum/tijd retour: …………………………………

Ik heb het uitleenreglement van FNWI voor uitlenen van laptops aan studenten en medewerkers gelezen en zal mij aan het hierin gestelde houden.

Ik verplicht mij tot het volgende:

 • Inleveren van de laptop op de hierboven vermelde datum voor sluitingstijd van de Library of Science (Ma-Do voor 20:00 uur; Vrij voor 17:30 uur).
 • Melding maken van alle geconstateerde hard- of software problemen m.b.t. bovenvermelde laptop.
 • Vergoeden van alle schade die tijdens de leenperiode aan de laptop ontstaan is.
 • Vergoeden van de boekwaarde van de laptop indien de laptop niet geretourneerd wordt.

De studenten- of medewerkerspas heb ik achtergelaten als onderpand. Deze ontvang ik terug bij inlevering van de laptop.

 • Handtekening lener: …………………………………

 • Handtekening bibliotheekmedewerker bij uitleen: …………………………………

 • Datum/tijd uitleen: …………………………………

 • Handtekening bibliotheekmedewerker na constateren correct terugbrengen: …………………………………

 • Datum/tijd retour: …………………………………