Op door C&CZ beheerde Ubuntu machines is het “module” commando beschikbaar. Dit maakt het eenvoudig om specifieke versies van beschikbare software te gebruiken.

Om te zien welke modules beschikbaar zijn:

module avail

en om Matlab-R2023a te gebruiken:

module add Matlab-R2023a`

Zie voor meer info de engelstalige Environment Modules website.