De systeemklokken op de door C&CZ beheerde Linux machines worden up to date gehouden via het zogenaamde Network Time Protocol (ntp). Elke machine controleert eens in de zoveel tijd zijn eigen systeemklok aan de hand van enkele andere aangewezen machines in het netwerk en stelt hem zo nodig bij. Als het verschil van de eigen tijd vergeleken met de door vergelijking met andere servers verkregen richttijd groter is dan een halve seconde, dan wordt de systeemtijd gewoon bijgesteld. Is het verschil kleiner, dan wordt de systeemklok een beetje vertraagd of versneld, om te verhinderen dat de klok vaak verspringt. Omdat alle systemen die mee doen hun klokken uiteindelijk op dezelfde ntp servers afstemmen, lopen als alles goed gaat hun klokken gelijk. De lokale servers zijn ntp1.science.ru.nl en ntp2.science.ru.nl.

Deze halen hun tijd op van externe stratum 1 servers, nl van:

  • ntp0.nl.uu.net
  • ntp1.nl.uu.net

Een van die ntp servers, de ntp1.science.ru.nl, kunt u gebruiken om de klok van uw machine te synchroniseren.

Externe informatie: