Alle Science diensten 15 minuten down op donderdag 19 oktober 07:00-07:15 door router reboot.   cpk

De router voor de meeste Science services moet dringend gereboot worden. De reboot wordt ’s ochtends vroeg uitgevoerd. Mocht de reboot mislukken, dan is ILS Connectivity op de campus om het op te lossen.

VPN service downtime   cpk

De VPNsec service wordt naar een nieuwe server verhuisd. Deze verhuizing zal gepaard gaan met ‘downtime’ en bestaande VPN connecties zullen verbroken worden. Verwachting is dat de verstoring enkele minuten gaat duren.

Bijgewerkt jul. 6, 2023  ·  Wim Janssen · Gecreëerd jul. 4, 2023

NetwerkInstellingen   howto

Netwerk instellingen Verreweg de meeste systemen die aangesloten worden op het netwerk doen standaard DHCP. Daarmee worden de volgende instellingen gezet: IP adres en netwerk masker Default Gateway voor het subnet waar het IP adres in zit. Nameservers om namen naar ip adressen te kunnen vertalen Het IP adres, netwerk masker en default gateway kun je moeilijk anders achterhalen. In specifieke gevallen kan het nodig zijn om dit handmatig in te stellen, bijvoorbeeld als het apparaat in kwestie geen DHCP ondersteunt....

Netwerk draadloos   howto

Draadloos netwerk Het draadloze netwerk dat geadviseerd wordt is eduroam. Authenticatie kan op de volgende manieren: U-nummer@ru.nl en RU-wachtwoord (voor medewerkers) S-nummer@ru.nl en RU-wachtwoord (voor studenten) Science-loginnaam@science.ru.nl en Science-wachtwoord Medewerkers van O&O afdelingen binnen FNWI kunnen Eduroam Visitor Access accounts, die gasten toegang geven tot een apart deel van het draadloze netwerk, aanvragen bij C&CZ-Werkplekondersteuning, tel. 20000. Elke RU-medewerker kan een gast ook toegang voor de rest van de dag geven, door de gast een dagcode (sleutelwoord) te geven....

Netwerk tijd (ntp)   howto

De systeemklokken op de door C&CZ beheerde Linux machines worden up to date gehouden via het zogenaamde Network Time Protocol (ntp). Elke machine controleert eens in de zoveel tijd zijn eigen systeemklok aan de hand van enkele andere aangewezen machines in het netwerk en stelt hem zo nodig bij. Als het verschil van de eigen tijd vergeleken met de door vergelijking met andere servers verkregen richttijd groter is dan een halve seconde, dan wordt de systeemtijd gewoon bijgesteld....

Netwerk ethergids   howto

C&CZ Ethernet gids De ethernet gegevens worden grotendeels automatisch in een database bijgehouden. Men kan deze gegevens hieronder opvragen door te zoeken op MAC-adres, IP-adres, kamernummer, outletnummer of machinenaam. FNWI Ethergids Fout in gids gevonden? Meld deze aub aan Postmaster of bel 53737.