Netwerk instellingen

Verreweg de meeste systemen die aangesloten worden op het netwerk doen standaard DHCP. Daarmee worden de volgende instellingen gezet:

  • IP adres en netwerk masker
  • Default Gateway voor het subnet waar het IP adres in zit.
  • Nameservers om namen naar ip adressen te kunnen vertalen

Het IP adres, netwerk masker en default gateway kun je moeilijk anders achterhalen. In specifieke gevallen kan het nodig zijn om dit handmatig in te stellen, bijvoorbeeld als het apparaat in kwestie geen DHCP ondersteunt.

NB De nameserver instellingen voor handmatig ingestelde machines zijn:

  • 131.174.30.40
  • 131.174.16.131

Het gebruik van externe nameservers, zoals 8.8.8.8 of 9.9.9.9 wordt afgeraden, omdat dit servers zijn die niet onder beheer van de universiteit zijn en daarmee niet onder het security beleid van de RU vallen.