Je persoonlijke quota bepaalt alleen hoeveel ruimte je eigen data mag innemen en hoeveel files/folders je mag hebben (bv. op je eigen U:-schijf/home-directory). Ook andere disks kunnen quota hebben. De mail servers gebruiken ook quota om het diskruimtegebruik in ieders mailbox te limiteren.

Windows

Op Windows werkplekken waar de home-directory als U:-schijf aangekoppeld is, kan men door met de rechtermuisknop op de schijf te klikken en dan de Eigenschappen (Properties) te bekijken, zien hoeveel ruimte (in kbytes) er in gebruik is en nog beschikbaar is binnen de persoonlijke quota.

Men kan ook WinDirStat voor een grafisch overzicht gebruiken. Op een beheerde werkplek te vinden onder: S:\\windirstat .

Linux

Op Linux werkplekken kan men het volgende commando gebruiken om te bepalen wat je quota op dit moment is:

quota

Je ziet nu regels zoals:

Disk quotas for mijnlogin (uid 207):
Filesystem usage quota limit timeleft files quota limit timeleft
/home/mijnlogin 491585 500000 600000 24901 50000 60000

 • usage: Dit is de hoeveelheid diskruimte in KB (kilobytes) die je op dit moment in gebruik hebt.
  quota: Dit is de hoeveelheid diskruimte die je mag gebruiken.
  Onder Linux mag je tijdelijk (7 dagen) meer gebruiken dan wat quota aangeeft. Onder Windows is dit een harde grens.
 • limit: Dit is de hoeveelheid diskruimte die je maximaal kunt gebruiken.
  timeleft : De tijd die je nog hebt om onder de quota grens te komen.
  Als je te lang wacht (er verschijnt EXPIRED) dan kun je geen bestanden meer maken voordat je genoeg opgeruimd hebt (weer onder je quota zit). Als je in deze situatie een file schrijft (nieuw of oud), bestaat het risico dat er data verloren gaat.
 • files : Dit is de hoeveelheid bestanden die je op dit moment in gebruik hebt.
  quota : Dit is de hoeveelheid bestanden die mag gebruiken.
  Onder Linux mag je tijdelijk (7 dagen) meer gebruiken dan wat quota aangeeft. Onder Windows is dit weer een harde grens.
 • limit : Dit is de hoeveelheid bestanden die je maximaal kunt gebruiken.
  timeleft : De tijd die je nog hebt om onder de quota grens te komen.
  Als je te lang wacht (er verschijnt EXPIRED) dan kun je geen bestanden meer maken voordat je genoeg opgeruimd hebt (weer onder je quota zit).

Bepalen waar je diskruimte voor gebruikt wordt

Ga op een Linux loginserver eerst naar je eigen home directory

cd
pwd

Het pwd commando behoort iets te laten zien als /home/mijnlogin.

Typ nu het volgende commando in:

du -sh * .??* | sort -h

Er verschijnt een lijst van files en folders, gesorteerd op grootte, met daarbij de hoeveelheid ruimte in MB (megabyte) die ingenomen wordt.

Een andere veel gebruikte utility is

ncdu ~

Veel voorkomende schuldigen aan het opvullen van je quota.

Globaal gezien is het meestal caching, dit is bijna waardeloos, omdat caching bedoeld is voor lokale schijven en niet je netwerk-homedirectory.

Python PIP

Alle cache commando’s van pip kun je hier vinden. Lang verhaal kort: gebruik pip cache purge om de cache te wissen.

Firefox

Op de commandoregel kun je het volgende commando gebruiken om de firefox cache te legen:

rm -rf ~/.cache/mozilla/firefox/*. Daarna moet je firefox herstarten.

Als je wilt voorkomen dat firefox teveel cacheruimte inneemt, ga naar de about:config instellingen (via de adresbalk) en zoek voor browser.cache.disk.capacity. Je zou ook naar andere browser.cache.disk.* instellingen kunnen kijken.

Mail

De mail quota en het huidige gebruik kunnen eenvoudig bekeken worden via de Roundcube webmail service. In de linkeronderhoek staat het percentage dat van de quota in gebruik is. Daarnaast bij de map-acties kan een lijst van mappen getoond worden, waarbij een optie is om de map-grootte te laten zien.