RU software licenties afgesloten door ILS

ILS heeft voor de RU voor een aantal software-pakketten licentie-overeenkomsten met de leverancier afgesloten. Daardoor is die software gratis (campuslicentie) of relatief goedkoop (bulklicentie) voor studenten en medewerkers te verkrijgen. Meestal betreft het software waarvoor SURFdiensten voor onderwijs-instellingen een SURFlicentie-overeenkomst afgesloten heeft, die door SLIM als “SLIMme ROM” uitgebracht wordt.

Veel licentie software is bij Surfspot te koop voor medewerkers en studenten met hun personeels- of studentnummer en hun RU-wachtwoord. C&CZ heeft hiervan sommige (voornamelijk MS-Windows) software te leen. Op verschillende soorten werkplekken is deze software ook op een andere manier te vinden waardoor het niet altijd meer nodig is CD-ROMs te komen lenen.

  • Security: F-secure

    • voor MS-Windows PC’s die met geld van de RU gekocht zijn, kan men een licentie krijgen via Radboudnet.
    • voor Apple computers die met geld van de RU gekocht zijn, kan men een licentie krijgen via Radboudnet.
    • voor individueel/thuisgebruik op 1 eigen computer kan men bij Surfspot gratis “F-Secure Safe (RU Nijmegen)” aanschaffen.
  • Op C&CZ Unix-computers, automatisch gemount, in de directory /vol/install/science.

  • Op een PC met MS-Windows (of een Linux “Samba client”), kan de schijf-verbinding gemaakt worden via de service \\install.science.ru.nl\install. De software is dan te vinden in de map science. Neem contact op met C&CZ voor evt. noodzakelijke license keys.