Sleutels PC-cursuszalen

Algemeen

 • Deze procedure voor de sleutels van de door C&CZ beheerde PC-cursuszalen geldt het hele jaar, dus ook in de vakanties.
 • Alle sleutels zijn in beheer bij de receptiedienst (HG00.040).

Geautoriseerde gebruikers

 • Alle studenten die een geldige collegekaart van de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica hebben.
 • Docenten en medewerkers uit de faculteit NWI, waaronder medewerkers van C&CZ en de schoonmaakdienst.
 • Studenten van buiten de faculteit die aan cursussen deelnemen die door docenten van FNWI gegeven worden. De docent zorgt voor een lijst met namen bij de receptiedienst.

Sleutelprocedure

 • De receptie opent en sluit volgens het onderstaande schema.

                                     maandag -      [vrijdag  zaterdag
                                     donderdag][Monday -             
                                     Thursday]                  

TK023 openen/sluiten 8.30-21.30 8.30-21.30 9.30-16.00

TK029, TK075, TK206, TK053, TK625 openen/sluiten 8.30-18.00 8.30-18.00

Studielandschap openen/sluiten 8.30-22.00 8.30-20.00 9.30-16.00

FNWI Bibliotheek[open/close] 8.30-22.00 8.30-20.00 9.30-16.00 Science]


Overige afspraken

 • C&CZ zorgt voor bordjes in PC-cursuszalen die duidelijk aangeven:
  • dat reserveringen voorrang hebben;
  • wat de sluitingstijden zijn;
  • dat alleen bevoegden (in principe studenten van FNWI) toegang hebben;
  • dat er niet gerookt/gedronken mag worden.
 • Externe cursussen worden via zaalreservering van Huisvestings & Logistiek (HL) gereserveerd. Deze zijn te zien in het zaalreserveringssysteem. Hierbij is echter geen docentnaam vermeld. Zaalreservering zal daarom de naam van de docent aan de receptiedienst moeten doorgeven.
 • Bijna alle PC-cursuszalen kunnen gereserveerd worden voor cursussen. In dat geval heeft een docent/toezichthouder/receptiedienst het recht om alle anderen dan deelnemers aan de betreffende cursus te verzoeken de kamer te verlaten.
 • Omwille van de beperking van de milieubelasting worden de PC’s in alle PC-cursuszalen na sluitingstijd automatisch uitgeschakeld, met uitzondering van de zalen die op dat moment ’s nachts als rekencluster gebruikt worden. Bij reservering van een PC-cursuszaal buiten de reguliere openingstijden is het dus van belang om de beschikbaarheid van de PC’s met C&CZ af te stemmen.