Er zijn globaal gezien drie typen websites bij FNWI in gebruik:

  • Generieke LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python) of Mediawiki gebaseerde webservers, al dan niet verrijkt met een content management systeem. Deze sites worden gehost, technisch beheerd en ondersteund door C&CZ. Alle inhoudelijke beheertaken worden uitgevoerd door de eigenaren van de sites: instituten en wetenschappelijke afdelingen, studentenorganisaties, stafafdelingen, enz. Neem contact op met C&CZ voor meer informatie over WWW_Services.
  • Extern gehoste websites (waaronder de sites die door ILS worden gehost), waarvoor aparte contracten worden afgesloten voor beheer en ondersteuning.
  • Websites gebaseerd op het Content Management Systeem (CMS) van de Radboud Universiteit (ook wel bekend als IPROX omdat dit de naam is van de betreffende software suite).