Matlab: TIMEOUTALL ingevoerd, installatieprocedure gewijzigd


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

Op voorstel van grootgebruiker FC Donders is op de door C&CZ beheerde Matlab licentie server de optie ‘TIMEOUTALL 3600’ aangezet. Dat heeft het voordeel dat een inactieve gebruiker een licentie van Matlab of een toolbox hooguit 1 uur vasthoudt, maar zou voor de vele tientallen gelijktijdige Matlab gebruikers binnen Radboud Universiteit en Ziekenhuis ook enige overlast kunnen geven, omdat na 1 uur inactiviteit de licentie vrijgegeven wordt. In principe kan het dus voorkomen dat een lange tijd lopende Matlab job stopt omdat er op dat moment even geen licentie beschikbaar is.

Met Matlab versie R2008a is ook de Matlab installatieprocedure gewijzigd.