Gebruik svp ru-wlan i.p.v. Science draadloos\!


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

Binnenkort zullen in het Huygensgebouw en de gebouwen eromheen, de wireless access points vervangen worden door nieuwe exemplaren met een nieuwe techniek. Hierbij komt het draadloze netwerk Science te vervallen. Ga daarom s.v.p. vooraf over op gebruik van ru-wlan, dat is zowel voor als na de overgang beschikbaar. Men kan inloggen op ru-wlan met U-nummer en RU-wachtwoord, maar ook met science-username@science.ru.nl en Science-wachtwoord. Na de overgang zullen op drukke plaatsen access points met hogere bandbreedte (wireless-N) neergehangen worden. Na de overgang is tevens het draadloze netwerk eduroam beschikbaar, waarop men in kan loggen met U-nummer@ru.nl en RU-wachtwoord, maar ook met science-username@science.ru.nl en Science-wachtwoord. Voor de overgang is Eduroam in de buurt van het Huygensgebouw alleen op het terras achter het restaurant beschikbaar. Op termijn zal ook ru-wlan weer verdwijnen en blijft alleen Eduroam over. Het is overigens de bedoeling om ook buitenruimte als de centrale ingang en grasvelden achter het Huygensgebouw te gaan ontsluiten.