Informatiebeveiliging en cloud-diensten


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

Bij het gebruik van cloud-diensten zoals Dropbox, Google+, Gmail, iCloud, enz. is het van groot belang om de juiste afweging te maken of de dienst veilig, conform de wet en/of conform het geldende RU informatiebeveiligingsbeleid kan worden ingezet. Met name de opslag van persoonsgegevens is aan strikte regelgeving gebonden. Bij twijfel kan C&CZ hierover proberen te adviseren.