Digitaal toetsen/tentamineren in een veilige browseromgeving in de PC-cursuszalen


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

Sinds kort is het mogelijk om digitaal te toetsen (tentamens af te nemen) in de door C&CZ beheerde PC-cursuszalen. Diverse vraag/antwoord-vormen worden ondersteund, momenteel met name open vragen en multiple choice. Neem contact op met C&CZ voor nadere informatie.