In de door C&CZ beheerde GitLab service is de Docker Container Registry service aangezet. Zie voor meer info de GitLab documentatie.