Met ingang van maart 2023 zullen externe GitLab-gebruikers van gitlab.science.ru.nl gemigreerd worden naar Science-logins die alleen toegang tot GitLab hebben.

Tot nu toe werden externe GitLab-logins aangemaakt in GitLab zelf, los van de Science-loginadministratie. Door de externe GitLab-logins te migreren naar Science-logins met alleen toegang tot GitLab verbetert het beheer van deze logins. De aanvrager (verantwoordelijk voor de Science-login) kan de logins beheren in DHZ.

Voor externe GitLab-logins die na 1 april 2023 nog nodig zijn kunnen Science-logins aangevraagd worden met enkel toegang tot GitLab, zie hiervoor Science login aanvragen. Geef bij de aanvraag door om welk bestaand GitLab-account het gaat, dan kan dat account aan de nieuwe Science-login worden gekoppeld.

Zodra de nieuwe Science login is aangemaakt zal eerst in DHZ een wachtwoord moeten worden ingesteld. Pas daarna is het mogelijk om in te loggen op gitlab.science.ru.nl. Compleet nieuwe Science logins voor GitLab zijn pas na de eerste keer in GitLab inloggen zichtbaar voor anderen. Bijvoorbeeld als je deze personen aan een project wilt toevoegen.