Elke medewerker en elke student van de Science faculteit (FNWI) heeft recht op een (gratis) persoonlijke Science login. Met deze login en het bijbehorende wachtwoord kunnen alle diensten worden gebruikt van de computers die door C&CZ worden beheerd. De loginnaam is gebaseerd op de eigen naam (voorletters, roepnaam, achternaam), bijvoorbeeld jdevries. Merk ook op dat de loginnaam (meestal minder dan 16 kleine letters, zonder .(punt) of @…) niet hetzelfde is als je emailadres. Er is een lijst van Science-diensten die met deze Science login te gebruiken zijn.

Zogenaamde functionele logins, dat zijn logins die niet bij één persoon horen, worden bij uitzondering gemaakt, C&CZ doet de uiterste best om ervoor te zorgen dat men van alle diensten gebruik kan maken zonder dat een persoon meer logins nodig heeft.

Nieuwe medewerkers krijgen een Science-login op verzoek van de contactpersoon van de afdeling. Ook gast logins zijn mogelijk.

Studenten krijgen na inschrijving automatisch een login gebaseerd op de informatie uit Osiris. Dit wordt gecommuniceerd naar het gerigistreerde adres van de student.

Neem voor speciale wensen contact op met de contactpersoon van de studierichting of afdeling. Als je de Science login nog even wil aanhouden terwijl je hier niet meer werkt of studeert, dan zal C&CZ dit alleen doen op verzoek van de contactpersoon van je studierichting of afdeling. Meestal moet je bij het Onderwijscentrum zijn, meer specifiek de Student Service Desk, 52200. Mocht de Student Service Desk niet over de laatste gegevens beschikken, dan wordt er tijdelijk een login verstrekt via de contactpersoon voor de betreffende studierichting.