Verminderen mail van \*-studenten-\* mailing lists


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

Studentenvertegenwoordigers meldden in het reguliere overleg met C&CZ dat sommige studenten de hoeveelheid mails die ze ontvangen via de Mailman mailinglists graag zouden zien verminderen. De mailing lists voor studenten zijn de paraplu-lijst fnwi-studenten en de lijsten voor studierichting en jaargang waaruit de paraplu-lijst bestaat. Daarom heeft C&CZ de configuratie van de -studenten- mailing lists aangepast, zodat digests (samenvattingen) voor de -studenten- lijsten nog maar eens per week worden verstuurd. Dit heeft natuurlijk alleen effect voor studenten die aangegeven hebben zo’n digest te willen ontvangen in plaats van elke mail afzonderlijk. Voor alle andere C&CZ Mailman mailinglists blijft de digest periode op de standaard 1 dag staan. De digest optie kan per gebruiker per mailing list aangezet worden, b.v. op de website van de studierichting/jaargang-lijst, via “change your subscription options”.