Backupvoorziening geheel vernieuwd


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

Van alle belangrijke netwerkschijven worden door C&CZ backups gemaakt. In de afgelopen maanden is de backup service volledig vernieuwd: sneller en meer capaciteit om in de groeiende diskruimte-behoefte te voorzien. Neem bij verlies van bestanden van de netwerkschijven z.s.m. contact op met C&CZ en geef zo compleet mogelijke informatie over de naam van de netwerkschijf en de bestanden en een zo lang mogelijke tijdperiode waarin de bestanden nog aanwezig waren.