Mozilla Thunderbird is free and open-source email client software. Below are instructions to configure Thunderbird for RU MS365 mail and for Science mail.

Configure Thunderbird for RU MS365 mail.

The RU MS365 instructions do not mention Thunderbird, but there is a RU created set of instructions (pictures in Dutch).

Configure Thunderbird for Science mail.

NB: For a self managed pc after installing Thunderbird you’ll have to uncheck Launch Mozilla Thunderbird now and click Finish.

Last installation dialog screen

Create a profile

NB: If you installed or used Thunderbird previously without creating a profile, please first read Thunderbird#Thunderbird_opgestart_zonder_eerst_een_profiel_aan_te_maken.


Start the profile manager, go to Start ->

Profile Manager
Programs -> Mozilla Thunderbird -> Profile
Manager
.

Click Create Profile….

Click Next. At Enter new profile

Completing 'Create Profile Wizard'
name: you can fill in anything, do not leave it empty.

Click Choose Folder… to create a directory

Choose Folder - 'Create Profile Wizard'
that will contain settings, address book etc. If you use “Local Folders” it will also contain mail. Select the homedirectory (U: drive) in My Computer

Click Make New Folder and give it a name,

Finishing - 'Create Profile Wizard'
e.g. thunderbird and click OK. Check whether under Your user settings,
preferences, bookmarks and mail will be stored in:
you read something like H:\thunderbird or the cosen new directory on the H: drive. Click Finish, a profile has been created.


Start Thunderbird for the first time


Start Thunderbird by clicking double on the profile name. After that, Thunderbird can also be started with the desktop icon. The first time starting Thunderbird may tape several minutes, be patient, next times it wille be faster.


Account Wizard


Thunderbird starts with the Account Wizard.

Select Email account and click Next. At Your Name, fill in your name as you want others to see it in the “From:” line. At Email address fill in your email address or one of your alternate mail addresses as listed on the DIY website after:
“Mail address:” or after “Also accepted addresses”.

Click Next. At Select the type of incoming server you are using check the option IMAP. At Incoming Server fill in what DIY lists as “Imap/pop mailserver:”. At Outgoing Server fill in:
smtp.science.ru.nl

Click Next. At Incoming User Name fill in

Account Wizard - User Names
what DIY lists after “Username”. At Outgoing User Name fill in what DIY lists after “Username”.

Clock Next. At Account Name leave it

Account Wizard - Account Name

  • Your mail address - or fill in a descriotive name.

Click Next. Check the summary of the

Account Wizard - Finishing
created settings.

Clock Finish. The alert window appears. This has nothing to do with “Maximum
number of connections”, but with settings that are not correct, which makes a connection with the mailserver impossible. Click OK.


Pick options


The main Thunderbird window appears. Hit the menu bar to go to Tools -> Options…. Select Composition in the top of the Options window and go to the General tab. Many people prefer forwarding in the body over forwarding as attachment.

Change Forward messages via the drop-down from As Attachment to Inline. Go to the tab
Addressing. It is often useful to keep the addresses of people tou send mail to, separate from the personal address book. Change at Automatically add
outgoing email addresses to my
with the drop down
Personal Address Book in Collected Addresses.


Account settings

Go with the menu bar to Tools -> Account Settings….

Account Settings

Click Server Settings under the newly created account. In the Security Settings box change Use secure connection to SSL.

Account Settings -> Server Settings

Click Advanced…. Uncheck Show only subscribed folders. If you do not want your folders in the inbox, then fill in INBOX. (note the final dot) at IMAP server directory in.

Click OK. Click Copies & Folders under the account just created.

The standard settings often are ok. If you have a different Sent folder and would like to keep using that, you can specify which folder at the Other choice bullet.

Account Settings -> Copies & Folders

Click Composition & Addressing under the account just created. Probably you’ll want to have the answer in a reply above the original message. To do that, at Automatically quote the original message when replying then change in the drop-down menu start my reply below the quote in start my reply above the quote.

Account Settings - Composition - Addressing

If you want to write emails in “plain text”, then uncheck Compose messages in HTML format.

Select Outgoing Server (SMTP).

Click Edit…. Select the choice bullet at TLS, if available. Change when necessary the port number, at Port in 587, see the <a href="email_authsmtp" title="wikilink">{=html}Settings for Authenticated SMTP</a>{=html} manual for more information. You can fill in a Description. This can be handy when using several smtp servers.

For newer versions of Tunderbird when using port 587: Choose “connection security” “STARTTLS” and make sure that “use secure authentication” is unchecked.

Close the Account Settings window by clicking OK.

Account Settings - Outgoing Server (SMTP) - SMTP Server

Accountinstellingen controleren.


Selecteer onder de accountnaam Inbox, en klik op Get

Eerste mail binnenhalen.
Mail.

Vul waar gevraagd het wachtwoord in, en klik op OK.

Overzicht met een mailtje.
Bij Inbox staat nu een plusteken. Klik hierop om deze
uit te vouwen. Er zouden nu ten minste 2 mappen, met de
naam “Virus” en “Spam” moeten staan. Klik op Write,
vul bij To: Uw e-mailadres in, als Subject: b.v.
test. Klik nu op Send. Klik weer op Get Mail. Als
alles goed is heeft U nu het testmailtje in Uw Inbox.


Thunderbird opgestart zonder eerst een profiel aan te maken

Er is nog niets gedaan in Thunderbird - alleen een keer opgestart, account wizard niet doorlopen

Als er nog niets met Thunderbird gedaan is, en U hier absoluut zeker van bent kunt U het profiel veilig verwijderen. Volg dan de volgende stappen.


Ga naar de Thunderbird profile manager

Profile Manager
Klik op Start -> Programs -> Mozilla
Thunderbird -> Profile Manager
.

Klik op Delete Profile… Klik op

Profile Manager
Delete Files Klik op Exit.


U kun nu zonder problemen de handleiding voor het instellen van een Email account volgen.

Er zitten al gegevens in Thunderbird die behouden of verhuisd moeten worden

Als U het profiel wilt verplaatsen naar een goede locatie, volg dan de volgende stappen.


Zoek eerst het profiel op en lees de [#3
uitleg] Verplaats de profile directory naar een
goede locatie. B.v. van C:\Documents and
Settings\loginnaam\Application
Data\Thunderbird\Profiles\uy1yi71r.default

naar H:\thunderbird.

Ga naar de Thunderbird profile manager Klik op

Profile Manager
Start -> Programs -> Mozilla Thunderbird ->
Profile Manager
.

Klik op Delete Profile… Als U het onderstaande venster krijgt, klik dan op Don’t

Profile Manager
Delete Files - en controleer of de profiel
directory goed verplaatst is.

En klik op Create Profile….

Klik op Next. Vul bij Enter new profile

Completing 'Create Profile Wizard'
name: eventueel een beschrijvende naam in
(zolang het invulveld maar niet leeg is).

Klik op Choose Folder… om de map te kiezen

Choose Folder - 'Create Profile Wizard'
waarheen het profiel verplaatst is - b.v.
H:\thunderbird. Blader naar de map toe.

Selecteer de map, en klik vervolgends op OK.

Finishing - 'Create Profile Wizard'
Controleer of onder Your user settings,
preferences, bookmarks and mail will be stored
in:
de goede map geselecteerd is. Klik op
Finish.

Thunderbird starten Start Thunderbird door op de profielnaam te dubbelklikken. In het vervolg kan
thunderbird ook via het dektop icoon gestart
worden.


Profielen

Er zijn 2 soorten profielen die op deze pagina genoemd worden. Dit is het Windows gebruikersprofiel en het Thunderbird profiel.

Het Windows gebruikersprofiel

Dit zijn de Windows instellingen die op een server worden gebackupt indien U een beheerde werkplek PC heeft. Het Windows gebruikersprofiel staat op de systeempartitie (meestal de C: schijf) in een subdirectory van Documents and Settings genoemd naar Uw loginnaam. Zie het onderstaande voorbeeld.

Documents and Settings

Als er in deze pagina verder nog verwezen wordt naar “profiel” wordt, indien niet verder aangegeven het Thunderbird profiel bedoeld.

Het Thunderbird profiel

Dit is de verzameling instellingen en gegevens van Thunderbird opgeslagen in een directory. Gegevens die zoal hierin staan zijn contactpersonen, van welke server mail opgehaalt moet worden, eventueel lokaal opgeslagen emails, enz. Een profiel wordt standaard aangemaakt in Uw Windows profiel. Dit is voor thuisgebruik goed, maar Uw lokale mail en instellingen worden niet ge-backupped! In het geval van een beheerde werkplek wordt dit ook op deze lokatie ge-backupped - maar de ruimte is hier zeer beperkt. Daarom moet Uw Thunderbird profiel in principe op een netwerkschijf staan die gebackupped wordt. In dit de verdere FAQ’s wordt ervanuitgegaan dat de ge-backuppede lokatie waar U Uw Thunderbird profiel wilt -of- heeft opgeslagen Uw homedirectory is.

Om de achter de lokatie te komen waar nu uw profiel opgeslagen is, doe het volgende:


Ga naar de Thunderbird profile manager, Start -> Programs

Profile Manager
-> Mozilla Thunderbird -> Profile Manager.

Is deze leeg, dan heeft U nog geen Thunderbird profiel. U kunt dan zonder problemen de
handleiding voor het instellen van een Email account volgen. De onderstaande punten hoeven dan niet doorlopen te
worden. Is er wel een profiel naam aanwezig, zoals in de
onderstaande afbeelding - sluit de profile manager door op
Exit te klikken en ga dan verder met de onderstaande
stappen.

Zorg dat verborgen bestanden zichtbaar zijn. Open My Computer op het bureaublad. Ga via het menu naar Tools - Folder Options…, selecteer het View tabblad.

Selecteer bij Hidden files and folders het keuzebolletje Show hidden files and folders. Deze optie kan waar
teruggezet worden wanneer het bekijken / verhuizen /
verwijderen van het profiel klaar is. Klik op OK.

Bekijk het profiles.ini bestand. Ga naar Uw “Windows gebruikersprofiel directory”, Application Data en
vervolgens Thunderbird. B.v. “C:\Documents and
Settings\loginnaam\Application Data\Thunderbird
”. In
deze directory staat een profiles.ini. Dit bestand
verwijst naar de locatie waar het profiel opgeslagen is.
Open het bestand door hierop te dubbelklikken. In dit
bestand staan twee regels die nu relevant zijn. Achter
IsRelative zal of 0 of 1 staan. Bij Path zal een relatief - bij een IsRelative waarde van 1, of absoluut
pad - bij een IsRelative waarde van 0, staan.

IsRelative = 1 Path waarde is Profiles/<directory naam> waarbij “directorynaam” staat voor een willekeurige letters-met-cijfers combinatie met “.default” erachter.
Hieronder een voorbeeld waarbij het profiel onder het
Windows-profiel staat - dit is, voor niet-thuissituaties,
niet goed! Het Path is hier
Profiles/uy1yi71r.default. De locatie van het profiel is de directory waarin het profiles.ini bestand zich bevind met eraanvast de waarde van Path. De locatie van het
profiel is bij dit voorbeeld C:\Documents and
Settings\loginnaam\Application
Data\Thunderbird\Profiles\uy1yi71r.default

IsRelative = 0 Path waarde is het volledige pad naar de profiel directory In het volgende voorbeeld staat het
profiel op de homedirectory. De Path regel heeft de
waarde H:\thunderbird. De locatie van het profiel is de waarde van Path, in dit voorbeeld H:\thunderbird


Hoe stel ik een LDAP adresboek in?

U kunt het Science LDAP adresboek toevoegen door de onderstaande stappen uit te voeren.


Activeer en open de directory servers lijst Ga via het menu naar Tools -> Options…. Selecteer bovenin het
Options venster Composition, ga naar het tabblad
Addressing. Vink Directory Server aan, en klik op Edit Directories….

Voeg een nieuwe toe.

Klik op Add. Vul bij het Directory Server

Directory Server toevoegen
Properties venster, bij het tabblad General in:
Name een beschrijvende naam, b.v.:
Science-Adresboek Hostname :
ldap.science.ru.nl Base DN : o=addressbook
Port number heeft als defaultwaarde al 389 -
hoeft niet veranderd te worden. En klik alle openstaande
optie vensters met OK dicht.


Use the Science Address Book

The LDAP address book can be used in two places.

Use LDAP Address Book from “Address Book”

In the main window, click the button Address Book

LDAP Adresboek vanuit Address Book gebruiken

On the left side you see a list of available address books. This includes the Science-Adressboek, clock this. If you enter part of a name or of a mail address in the search window, the window below fills with up to 100 matches.

Use LDAP Address Book from a “Compose” window

In the main window, click Write

LDAP Adresboek vanuit eenCompose venster gebruiken

A Compose window appears. Click Contacts and select at Address Book the Science-Adresboek. If you enter part of a name or of a mail address in the search window, the window below fills with up to 100 matches.

Remarks

Not al items in the address book have an email address. If you want to know what attributes an item has, right-click an item and select Properties.

Because of security, you can’t change items in the LDAP address book, but you can make a copy in a local address book by dragging an item from the “Science-Adresboek” to e.g. the “Personal Address Book”. The LDAP address book can omnly be reached from RU campus or when connected with VPN.

Tips / tricks

Thunderbird tips

Add-ons

Add-ons are small pieces of software that can add new features or tiny tweaks to your Thunderbird. See the Thunderbird Add-ons page.

How to change font size in From and To lines in ThunderBird

  • Click on Menu bar -> Tools -> Add-ons
  • Click on “Get Add-ons”
  • Search for Add-on “Theme Font & Size Changer”
  • Install. Add-on provides a ’Restart now" item.
  • Restart Thunderbird
  • Click on Menu bar -> Tools -> Theme Font & Size Changer

Categorie:Thunderbird