Uitleen laptop-pool

Algemene opmerkingen

FNWI heeft een uitleen laptop-pool van 60 standaard-RU laptops. Qua gebruik zijn deze laptops vrijwel identiek aan de pc’s in de pc-cursusruimtes, alleen worden ze niet via Huisvesting & Logistiek gereserveerd.

Reserveren gaat via de Library of Science. Gebruik voor FNWI-onderwijsdoeleinden heeft voorrang.

Gebruik

Hoe log je in onder Windows?

De laptops zijn te gebruiken met:

  • ofwel de Science loginnaam en het bijbehorende wachtwoord
  • ofwel het RU-account: RU\s123456 en het bijbehorende wachtwoord

Waar moet je zijn met vragen?

Voor vragen over de uitleen of reserveringen kan men zich wenden tot de Library of Science. Voor technische vragen kan men zich wenden tot C&CZ.

Uitleenprocedure

Er is een laptop leenovereenkomst, waarin de lener tekent dat hij/zij zich zal houden aan het uitleenreglement van FNWI voor het uitlenen van laptops.

Trolley

In incidentele gevallen kan voor onderwijsdoeleinden een complete trolley met maximaal 20 laptops geleend worden. De trolley is door C&CZ aangepast, zodat de laptops in de trolley via kabels met het netwerk verbonden kunnen zijn, waardoor er automatisch updates gedaan kunnen worden.