Electronic Lab Journals   howto

Beschikbaarheid van Elab software ElabFTW ElabFTW Chemotion TODO

Windows beheerde werkplek   howto

Algemeen De ‘Beheerde Werkplek’ (BW-PC) is een standaard Windows machine die voorzien wordt van standaard software. De installatie van de PC verloopt volledig geautomatiseerd zonder dat een gebruiker iets moet invoeren. Wanneer een dergelijke BW-PC wordt ingericht heeft een medewerker van C&CZ circa 5 minuten nodig om de installatie te starten en initiële gegevens in te voeren. Daarna verloopt de rest van de Windows en Office installatie automatisch, dat is na ongeveer 1 uur gereed....

Matlab   howto

Matlab Matlab, een “matrix laboratory” voor interactieve wetenschappelijke berekeningen van The Mathworks Inc. is een geïntegreerd pakket, het combineert numerieke berekeningen, data-visualisatie en een programmeertaal. Licentie Een aantal afdelingen binnen de RU betaalt mee aan de door C&CZ afgesloten netwerklicentie voor het gebruik van Matlab. Als men meebetaalt aan de licentie, kan men software en installatiesleutels van Matlab voor Linux, Mac of MS-Windows, ook voor oudere versies van Matlab) krijgen van C&CZ systeembeheer....

Microsoft windows   howto

Windows software voor medewerkers en studenten van FNWI Om zelf te installeren op een zelfbeheerde Windows PC Install-share: een netwerkschijf met installeerbare software. Het ILS heeft een pagina over software en houdt een lijst van RU-softwarelicenties bij. Surfspot.nl: Allerlei licentie software (die ook thuis gebruik mag worden) is bij Surfspot te koop wanneer men met RU-account en RU-wachtwoord inlogt. Afdelingen kunnen deze software via Inkoop bestellen. Meestal betreft het software waarvoor SURFdiensten voor onderwijs-instellingen een SURFlicentie-overeenkomst afgesloten heeft....

Macintosh   howto

OS X software Om zelf te installeren op een zelfbeheerde Apple Mac computer Install-share: een netwerkschijf met installeerbare software. Het ILS houdt een lijst van RU-softwarelicenties bij. Surfspot.nl: Allerlei licentie software (die ook thuis gebruik mag worden) is bij Surfspot te koop wanneer men met personeels- of studentnummer en RU-wachtwoord inlogt. Afdelingen kunnen deze software via de normale procedure (BASS) bestellen. Meestal betreft het software waarvoor SURFdiensten voor onderwijs-instellingen een SURFlicentie-overeenkomst afgesloten heeft, die door SLIM als “Slimme ROM” uitgebracht wordt....

BASS   howto

De Radboud Universiteit gebruikt een concern-applicatie BASS, met voor financiën BASS-FinLog en voor personeelszaken BASS-HRM. Dit document legt uit hoe u als FNWI medewerker gebruik kunt maken van deze applicatie. Logingegevens en authorisatie Om BASS te kunnen gebruiken voor electronische declaraties (i-Expense) heeft u nodig: uw U-nummer (personeelsnummer). Dit is te verkrijgen via P&O. Voor medewerkers van FNWI kan C&CZ het RU-wachtwoord resetten. uw budgetnummer/kostenplaats. Dit is bekend op uw afdeling of te verkrijgen via Planning en Control van FEZ....

RU softwarelicenties   howto

Science softwarelicenties afgesloten door C&CZ Alle info is te vinden op de Science licentiepagina’s. Bij vragen neem contact op met C&CZ. De meeste software is op de install-schijf te vinden. Op een PC met MS-Windows (of een Linux “Samba client”), kan de schijf-verbinding gemaakt worden via de service \\install.science.ru.nl\install. RU softwarelicenties afgesloten door ILS ILS heeft voor de RU voor een aantal software-pakketten licentie-overeenkomsten met de leverancier afgesloten. Daardoor is die software gratis (campuslicentie) of relatief goedkoop (bulklicentie) voor studenten en medewerkers te verkrijgen....

Labservant   howto

General Account The procedure below only works for employees with an U-number. For access with an E-number account please contact labservant@science.ru.nl All employees and guests who need to access to labservant can obtain an account using the following steps: Request labservant access via the secretariat of your department, they can grand labservant access via RBS. After labservant access is granted in RBS, login to labservant using your RU account (https://labservant.science.ru.nl) During your first logon an account is created based on your personal data in RBS After a successful login (you should see the Labservant home screen), the lab-manager of your department can grant you the authorizations needed....

ChemDraw / ChemBioOffice   howto

ChemOffice+ Cloud Standard/Signals Notebook Bundle License will expire on April 5 2023. Met ingang van December 2022 is de ChemOffice + licentie vervangen voor een ChemDraw Prime campus licentie ChemDraw Prime is compleet “entry-level” tekenprogramma voor moleculaire structuren, experimentele opstellingen, en TLC plaat teken tools . ChemDraw Prime Bevat onder andere de volgende functies: Analyze and check structures Structure clean-up Expand and contract labels Create and use nicknames Tetrahedral and geometric stereochemistry, including absolute and relative Multicenter attachment points for haptic and other pi bonds Chemical polymer tools Calculate properties including pKa, LogP, LogS and tPSA and hotlink to structure Read and write all common chemical and graphics files Read JCamp and Galactic spectra files Fragmentation tools Special “copy/paste as” command for CDX, CDXML, molfile, SMILES, InChI and InChIKey (copy only) In-place OLE editing of ChemDraw objects Dit softwarepakket wordt veelvuldig gebruikt binnen verschillende chemische onderzoeksgroepen van de Faculteit NWI en in het onderwijs van de moleculaire opleidingen....

Matlab R2022a beschikbaar   news

De nieuwste versie van Matlab, R2022a, is beschikbaar voor afdelingen die licenties voor het gebruik van Matlab hebben. De software en de licentiecodes zijn via een mail naar postmaster te krijgen voor wie daar recht op heeft. De software staat overigens ook op de install-schijf. Op alle door C&CZ beheerde Linux machines is R2022a beschikbaar, een oudere versie (/opt/matlab-R2021b/bin/matlab) is nog tijdelijk te gebruiken. Op de door C&CZ beheerde Windows-machines zal Matlab tijdens het semester niet van versie veranderen om versieafhankelijkheden bij lopende colleges te voorkomen....