ChemDraw / ChemBioOffice   howto

ChemOffice+ Cloud Standard/Signals Notebook Bundle License will expire on April 5 2023. Met ingang van December 2022 is de ChemOffice + licentie vervangen voor een ChemDraw Prime campus licentie ChemDraw Prime is compleet “entry-level” tekenprogramma voor moleculaire structuren, experimentele opstellingen, en TLC plaat teken tools . ChemDraw Prime Bevat onder andere de volgende functies: Analyze and check structures Structure clean-up Expand and contract labels Create and use nicknames Tetrahedral and geometric stereochemistry, including absolute and relative Multicenter attachment points for haptic and other pi bonds Chemical polymer tools Calculate properties including pKa, LogP, LogS and tPSA and hotlink to structure Read and write all common chemical and graphics files Read JCamp and Galactic spectra files Fragmentation tools Special “copy/paste as” command for CDX, CDXML, molfile, SMILES, InChI and InChIKey (copy only) In-place OLE editing of ChemDraw objects Dit softwarepakket wordt veelvuldig gebruikt binnen verschillende chemische onderzoeksgroepen van de Faculteit NWI en in het onderwijs van de moleculaire opleidingen....

april 5, 2022 · bijgewerkt november 9, 2023 ·  Ben

Matlab R2022a beschikbaar   news

De nieuwste versie van Matlab, R2022a, is beschikbaar voor afdelingen die licenties voor het gebruik van Matlab hebben. De software en de licentiecodes zijn via een mail naar postmaster te krijgen voor wie daar recht op heeft. De software staat overigens ook op de install-schijf. Op alle door C&CZ beheerde Linux machines is R2022a beschikbaar, een oudere versie (/opt/matlab-R2021b/bin/matlab) is nog tijdelijk te gebruiken. Op de door C&CZ beheerde Windows-machines zal Matlab tijdens het semester niet van versie veranderen om versieafhankelijkheden bij lopende colleges te voorkomen....

maart 22, 2022 · bijgewerkt november 9, 2023 ·  Peter

LabVIEW   howto

C&CZ verzorgt de licenties voor gebruik van LabVIEW binnen FNWI. LabVIEW van NI is een grafische programmeeromgeving die met name geschikt is voor besturingstechniek, data-acquisitie, en het communiceren met meetinstrumenten. Vanaf versie 2022Q3 werkt LabVIEW niet meer standalone en onbeperkt qua tijd. C&CZ beheert een LabVIEW licentieserver met een klein aantal jaarlijks te verlengen licenties. Gebruikers hiervan moeten op de licentieserver geregistreerd zijn.

maart 18, 2022 · bijgewerkt november 9, 2023 ·  Peter

Mathematica   howto

Mathematica is een wiskundig softwarepakket van Wolfram Research. C&CZ beheert de netwerk-licentie voor het gelijktijdig gebruik van Mathematica binnen de RU. Tot eind 2023 geldt tijdelijk een ongelimiteerde licentie voor alle RU-medewerkers en -studenten. Bij C&CZ systeembeheer zijn de installatie- en licentie-informatie te krijgen. Het gebruik van Mathematica via de license server wordt gelogd. Op de door C&CZ beheerde Linux PCs is Mathematica in /vol/mathematica te vinden. Op de MS-Windows PCs is Mathematica op de S-schijf (software) beschikbaar....

december 5, 2021 · bijgewerkt november 9, 2023 ·  Peter

Maple   howto

Maple van Waterloo Maple’s Maplesoft is een interactief computer-algebra systeem, waarvoor C&CZ een licentie afgesloten heeft . De licentie van Maple is in 2023 een 4-gelijktijdige-gebruikers licentie, in 2024 voor 2 gelijktijdige gebruikers.

december 5, 2021 · bijgewerkt december 1, 2023 ·  Peter

Nieuwe versie Maple: Maple2021.2 en licentie verlengd   news

De door C&CZ beheerde “vier gelijktijdige gebruikers”-licentie van Maple is verlengd tot 31 december 2022. De nieuwste versie van Maple, Maple2021.2, is voor Windows/macOS/Linux te vinden op de Install-netwerkschijf en is op door C&CZ beheerde Linux-computers geïnstalleerd. Licentiecodes zijn bij C&CZ helpdesk of postmaster te verkrijgen.

december 6, 2021 · bijgewerkt november 9, 2023 ·  Peter

National Instruments LabVIEW Spring 2021 op Install-schijf   news

Om het voor de afdelingen die meebetalen aan de licentie van NI LabVIEW makkelijker te maken om LabVIEW te installeren, is de zojuist binnengekomen versie “Spring 2021” op de Install-netwerkschijf gezet. Installatiemedia zijn ook te leen. Licentiecodes zijn bij C&CZ helpdesk of postmaster te verkrijgen. Voor [macOS/Linux is deze versie noodzakelijk, voor MS Windows kan de installatie ook via de website van NI.

oktober 15, 2021 · bijgewerkt november 9, 2023 ·  Peter

Matlab R2021b beschikbaar   news

De nieuwste versie van Matlab, R2021b, is beschikbaar voor afdelingen die licenties voor het gebruik van Matlab hebben. De software en de licentiecodes zijn via een mail naar postmaster te krijgen voor wie daar recht op heeft. De software staat overigens ook op de install-schijf. Op alle door C&CZ beheerde Linux machines is R2021b binnenkort beschikbaar, een oudere versie (/opt/matlab-R2021a/bin/matlab) is nog tijdelijk te gebruiken. Op de door C&CZ beheerde Windows-machines zal Matlab tijdens het semester niet van versie veranderen om versieafhankelijkheden bij lopende colleges te voorkomen....

oktober 3, 2021 · bijgewerkt november 9, 2023 ·  Peter

MestreNova   howto

Mnova is a multivendor software suite designed for processing data from NMR, LC-MS, GC-MS, and Electronic & Vibrational Spectroscopic techniques (UV-VIS, FT-IR etc.). Mnova is available for installation on Windows, Linux, and MacOS machines. Employees and students from the Faculty of Science can install mestreNova under the university site licence on their personal computer. Currently the faculty holds a site license for MNova 10 and MNova 14. Installation & license files can be found on the install share \install\science\MestreNova....

april 26, 2021 · bijgewerkt november 9, 2023 ·  Luuk

CourseFiles   howto

How can I access my course file? The course files is an network disk that can be attached on campus. Off-campus, VPN must be used to attach this network disk. More info on how to attach a network disk and on using VPN is available. Linux users have the alternative to login with ‘ssh’ on the Science loginserver lilo, followed by a cd to /vol/cursusdossiers. Windows: At ‘File Explorer’, choose the option ‘Map Network Drive’, and type in file://cursusdossiers-srv....

juni 23, 2020 · bijgewerkt november 9, 2023 ·  Peter